راهنما

 

         در اهتمام به مقوله «صیانت از حقوق شهروندی، شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع» و در «پاسخ» به

انتظارات هموطنان گرامی «سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط‌ مردمی»، راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری

قرارگرفته است.

         این سامانه دریچه ارتباطی تک تک احاد مردم و کارکنان شریف کشورمان برای طرح «شکایات،

درخواست‌ها، گزارش‌ها، انتقادها، اعلامات و پیشنهاد‌ها»  به عنوان ناظربر فعالیتهای پژوهشگاه می‌باشد.

انتظار داریم با همدلی و همکاری خود، ما را در خدمت‌رسانی با کیفیت و سریع و همچنین ارتقای بازدهی      

«سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط‌ مردمی» یاری نمایید. به همین منظور توجه شما را به نکات زیر

معطوف می‌نماید:

         به منظور ثبت درخواست از طریق این سامانه، باید ابتدا عضو سایت بوده که با مراجعه به قسمت

عضویت، این عمل امکان پذیر می‌باشد.

 

         پس از عضویت و ورود به این سامانه، امکان ثبت و پیگیری درخواست فراهم می‌باشد.

 

         نحوه ثبت درخواست و مراحل رسیدگی به آن، بصورت زیر می‌باشد:

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background